Depressie en hulp voor kinderen en tieners.
Blog

Tips voor hulp bij opvoeden met lastig gedrag

Elk gezin heeft wel eens te maken met momenten waarbij de harmonie verstoord wordt. Situaties als ziekte, scheiding, of onrust zijn vaak oorzaken hiervan. Een verstoorde harmonie uit zich in stress en disbalans binnen het gezin. Volgens Plushome.nl kan dan gezinsbegeleiding worden toegepast. Maar wat moet je precies doen wanneer je kind lastig gedrag vertoont?

Onderzoek de behoeftes van je kind

Het is ontzettend belangrijk om te achterhalen wat er aan de hand is als een kind lastig gedrag vertoont. Dat gedrag kan voorkomen in verschillende situaties, zoals wanneer ze weigeren hun huiswerk te maken, zich aankleden, luisteren, naar school gaan, brutaal zijn, of weglopen wanneer je ze aanspreekt. Neem de tijd om te begrijpen waarom het kind zich zo gedraagt en welke behoeften erachter zitten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze behoefte hebben aan veiligheid, aandacht, zelfstandigheid, duidelijkheid of structuur. Probeer jezelf in hun schoenen te plaatsen en bedenk hoe je zou reageren als je in dezelfde situatie zou zitten. Denk ook na over welke vaardigheden het kind misschien nog moet leren om hun behoeften op een andere manier te uiten. Door op deze manier te reflecteren, kun je een dieper begrip krijgen voor het gedrag van het kind en laten zien dat je begrip hebt voor de moeilijke situatie waarin ze zich bevinden.

Lees ook: Deze vaardigheden ontwikkelen kinderen door het spelen met speelgoed.

Geef ook erkenning

Nadat je het kind hebt begrepen, is het tijd om waardering te tonen. Je kunt erkenning geven door zowel met woorden als daden te laten zien dat je begrijpt wat het kind doormaakt. Het hoeft niet per se een grote verklaring te zijn; vaak is een klein gebaar al genoeg. Je kunt zeggen dingen als “Oh, dat moet echt moeilijk voor je zijn,” “Het spijt me dat je dit doormaakt,” of “Ik wou dat het anders was voor je.” Met deze erkenning kan het kind zijn boosheid en angst vaak loslaten. Soms kan dit ook leiden tot verdriet, en in sommige gevallen kan schaamte leiden tot meer boos gedrag. Vooral bij kinderen die al veel moeilijkheden hebben, moet je erg voorzichtig zijn en de juiste mate van erkenning bieden. Je wilt hen ook weer niet in verlegenheid brengen. Op de juiste manier erkend worden kan vaak opluchting brengen, soms met een diepe zucht of een instemmende houding als reactie.

Depressie en hulp voor kinderen en tieners opvoeding

Check wat werkt en doe het!

Omdat het kind eigenlijk met jou wil samenwerken, kunnen jullie samen nadenken over wat het kind zou moeten en kunnen leren om de situatie aan te pakken. Het kan uitlopen op gezinsbegeleiding Utrecht, maar soms werkt het al om een samenwerkingsrelatie op te bouwen met elkaar. Bekijk wat het kind al weet en kan in zo’n situatie, wat het kind zelf graag zou willen doen, en welke dingen in het verleden hebben geholpen in vergelijkbare situaties. Je kunt dan wat gedragsexperimenten bedenken en oefenen in rollenspellen. Vervolgens kun je feedback geven over hoe dat gedrag op jou overkomt en welk effect het heeft.